Back

Кон што целиме?

Целта на akademieDSK  е да Ве поддржи Вас и Вашите вработени во стекнување на соодветните јазични вештини  потребни за остварување на Вашите професионални цели и личен професионален развој.

Квалитетот на нашите услуги го потврдува големиот број на интернационални клиенти, со кои соработуваме веќе 10 години.

Наша методологија

Нашиот интерактивен модел на настава, високопрофесионалниот наставен кадар,  индивидуален и позитивен пристап кон интересите и особеностите на секој клиент, како и флексибилноста во однос на изборот на наставниот амбиент и времето на одржување на  Онлајн наставата, дава придонес во постигнување на заеднички зададените цели.

Онлајн настава за Вашето интернационално работно секојдневие