Back

Изберете екстензивен, интензивен, специјализиран курс во група или индивидуално учење согласно Вашите интереси и потреби.

Нашите Онлајн курсеви на различни нивоа, со различен интензитет, интереси и потреби, во група или индивидуално, опфаќаат различни јазични теми од секојдневната и/или професионалната комуникација.